XXVI niedziela zwykła

1.     Dziś I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Adoracji pomiędzy nabożeństwami, a także popołudniu po Mszy św. od godz. 15.00 do godz. 18.45. Adoracja prowadzona przez grupy parafialne:
    od godz. 15.00 – 16.00 – Odnowa w Duchu Świętym
    ( Koronka do Miłosierdzia Bożego);
    godz. 16.00-17.00 – Przyjaciele Paradyża ;
    godz. 17.00-18.00 – Żywy Różaniec.
    godz. 18.00 – 19.00- Koło Przyjaciół Radia Maryja
2.    W tygodniu I czwartek i piątek i sobota m-ca. Okazja do spowiedzi od godz. 6.30 – 7.30 i od 17.00 – 18.00. Odwiedziny chorych w sobotę od godz. 8.30.
3.    Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie dla dzieci o godz. 16.30 w poniedziałki , środy i piątki, dla wszystkich po Mszy św. wieczornej a w niedziele o godz. 18.30.
4.    Dzisiaj w naszej parafii prowadzimy zbiórkę podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Przy wejściu do kościoła dyżurującym osobą, prosimy o złożenie swojego podpisu i podanie nr Pesel.
5.    Do wspólnej modlitwy w intencji polonii z Zielonej Góry zapraszają Siostry Misjonarki Chrystusa Króla w poniedziałek Msza św. i nabożeństwo z adoracją Najśw. Sakramentu.
6.    W czwartek spotkanie Przyjaciół Paradyża po nabożeństwie wieczornym.
7.    W piątek zapraszamy na modlitewne przygotowanie do Diecezjalnego Synodu. Nabo-żeństwo po Mszy św. poprowadzi grupa dla Intronizacji NSPJ i Grupa Kościoła Do-mowego.
8.    W sobotę J.E. ks. Bp. Adam Dyczkowski na Mszy św. o godz. 18.00, udzieli Sakra-mentu Bierzmowania naszej młodzieży. Nabożeństwo różańcowe w tym dniu odpra-wione zostanie o godz. 17.00. Prosimy nie zajmować dwóch środkowych rzędów ła-wek.
9.    W sobotę 7 października (wigilia Dnia Papieskiego), o godz. 20.00 czuwanie przy po-mniku św. Jana Pawła II prowadzone przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - różaniec i apel jasnogórski. To jest dzień, w którym jest także pielgrzymka do Rokitna na diecezjalne obchody 100 rocznicy objawień fatimskich i różaniec do granic. Wszystkich  zapraszamy do włączenia się modlitewnego w tym szczególnym dniu.
10.    W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Będzie też można swoją ofiarą do puszki, wesprzeć to wielkie dzieło.
11.    Uczniowie klas siódmych i klas drugich szkoły gimnazjalnej, którzy chcą przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, mogą z zakrystii odebrać deklaracje. Wy-pełnione, należy przynieść na spotkanie 17.października po Mszy św. wieczornej.
12.    Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny”.
13.    Od jutra ze względu na remont kapl. MBRokitniańskiej wszystkie Msze św., poranne odprawiane będą w kościele.
14.    Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę oraz za  dary na parafialne konto bankowe. W zakrystii możliwość nabycia cegiełki o  nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł na odbudowę katedry.

XXV niedziela zwykła

1.    Nabożeństwa różańcowe rozpoczynające się od przyszłej niedzieli,
    w dni powszednie  po Mszy św. wieczornej a w niedziele o godz. 18.30.
2.    Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu  Bierzmowania(grupa ks. Aleksandra) w sobotę 30.09. o godz.11.30 w kościele. Sakrament bierzmowania udzie-lony zostanie 07.10. o godz. 18.00 z rąk J.E. ks. bpa Adama Dyczkowskiego
3.    Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w sobotę po Mszy św. wieczornej
4.    Krąg Biblijny zaprasza na spotkanie w Sali na plebanii w środę po wieczornym Nabożeń-stwie.
5.    Oaza Dzieci Bożych spotyka się w sobotę o godz. 9.30
6.    Rozpoczynamy przygotowanie dzieci z kas III do I Komunii św. Panie Katechetki w szko-łach rozdają deklaracje, które należy złożyć na pierwszym spotkaniu dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę 01.10.2017 po Mszy świętej o godz. 14.00. W czasie tej Eucharystii poświęcimy różance. Prosimy, by rodzice dzieci uczęszczających na katechezę w szkołach poza parafią, a chcące przystąpić do I Komunii św. w naszej świątyni, pobrali deklaracje, które są w zakrystii.
7.    W przyszłą niedzielę tj. 01.10.2017 na terenie naszej parafii za zgodą i aprobatą Episkopatu Polski, w tym również Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego przeprowadzona zo-stanie zbiórka podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Jest to kolejna próba ograniczenia procederu aborcji w polskich szpitalach. Wyjątkowość tego projektu zakłada zmianę dotychczasowego brzmienia ustawy o uchyleniu zapisu dającego możliwość doko-nania tzw. aborcji eugenicznej czyli w przypadku prawdopodobieństwa upośledzenia pło-du lub jego nieuleczalnej choroby. Pozostaje natomiast w mocy zapis o zagrożeniu życia matki oraz ciąży w wyniku czynu zabronionego. Projekt nie zakłada karania kobiet za czyn aborcyjny. Aby podpisać się pod projektem ustawy należy byś osobą pełnoletnią oraz wy-kazać się nr PESEL

XXIII niedziela zwykła

 1.  W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież szkolną i wychowawców.
 2. W przyszłą niedzielę pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę.
 3. Apostolat dla Intronizacji NSPJ zaprasza na spotkanie w salce katechetycznej w poniedzia-łek(jutro) 11.09. po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy słowami samego Pana Jezusa: „Ko-chajcie to serce, które jest tak mało kochane. Ożywcie nabożeństwo do Mojego Najświęt-szego Serca. Wszyscy, którzy praktykują to nabożeństwo otrzymają uświęcające łaski nie tylko dla siebie lecz również dla wszystkich swych domowników”
 4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w salce na plebanii w środę po Mszy św. wieczornej
 5. W czwartek Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust parafialny na Winni-cach.
 6. W piątek MBBolesnej , odpust parafialny w Płotach.
 7. Spotkanie Oazy Młodzieżowej w piątek po Mszy św. wieczornej
 8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania(grupa ks. Aleksandra) w sobotę 16.09. o godz.11.30 w kościele
 9. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 10.00
 10. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w sobotę po Mszy św. wieczornej do Sali pod kościołem. Zapewniamy opiekę nad dziećmi
 11. W sobotę 16.09. Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych męczen-ników Polski w Międzyrzeczu
 12. Oazę Dzieci Bożych zapraszamy na spotkanie w  sobotę o godz. 9.30 w salce na plebanii.
 13. Apostolstwo Trzeźwości zaprasza na comiesięczną Mszę św. do kapl. MBRokitnianskiej w przyszłą niedzielę o godz. 11.00. Modlić się będziemy w int. Narodowego Kongresu Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialności Rodziny, Kościoła, Samorządu i Państwa. Kongres odbędzie się w dniach 21 – 24.09 pod patrona-tem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 14. Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny” .
 15. Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę na potrzeby naszej parafii oraz za dary na parafialne konto bankowe. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na KUL i Instytut Filozoficzno - Teologiczny. W zakrystii możliwość nabycia cegiełki o  nomina-łach 10, 20, 50, 100 i 200 zł na odbudowę katedry.
 16. 21. 09. o godz. 17.00 w naszy kościele uroczyste powitanie figury MBFatimskiej peregrynującej po całym świecie.

XXII niedziela zwykła

1.    Dziś I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Adoracji pomiędzy nabożeństwami, a także popołudniu po Mszy św. od godz. 15.00 do godz. 18.45. Adoracja prowadzona przez grupy parafialne:
    od godz. 15.00 – 16.00 – Odnowa w Duchu Świętym
    ( Koronka do Miłosierdzia Bożego);
    godz. 16.00-17.00 – Przyjaciele Paradyża ;
    godz. 17.00-18.00 – Żywy Różaniec.
    godz. 18.00 – 19.00- Koło Przyjaciół Radia Maryja
2.    Jutro (w poniedziałek)  Msza św. w intencji i z udziałem dzieci i młodzieży inaugurująca nowy rok szkolny 2017/18 o godz. 8.00. Zapraszamy rodziców, wychowawców i nauczy-cieli i katechetów na wspólną modlitwę. O godz. 10.00 Msza św. inaugurująca Zespołu Szkół Katolickich.
3.    W środę spotkanie Kręgu Biblijnego po nabożeństwie wieczornym
4.    W tygodniu przypada I czwartek. Po nabożeństwie wieczornym spotkanie Przyjaciół Para-dyża.
5.    W piątek święto Narodzenia NMP.
6.    W piątek o godz. 17.00 spotkanie Oazy Młodzieżowej.
7.    Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę św. w sobotę na godz. 18.00 w int. Ojczy-zny, Ojca Świętego, Duchowieństwa, Radia Maryja ,Telewizji Trwam i wszystkich dzieł przy nich powstałych oraz pokoju na świecie. Po Mszy św. spotkanie w salo pod kościo-łem.
8.    Spotkanie z katechetami pracującymi w naszej parafii, w piątek po Mszy św. wieczornej na plebani.
9.    W sobotę rocznica poświęcenia kościoła katedralne w Gorzowie Wlkp.
10.    W sobotę o godz. 10.00 spotkanie Służby Liturgicznej (kandydaci, ministranci, lektorzy)z nowym opiekunem.
11.    Spotkanie kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania(grupa ks. Aleksandra) w sobotę 9.09. o godz.16.30 w kościele. Prosimy zabrać ze sobą indeks, własnoręcznie napi-sany życiorys wybranego patrona i świadectwo chrztu świętego, jeżeli Chrzest Święty udzielony został poza parafią pw. Ducha Świętego.
12.    Kurs Przedmałżeński rozpocznie się 18.09. o godz. 19.00 w sali pod kościołem i trwać bę-dzie do 27.09.2017.
13.    Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”
14.    Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę oraz za dary na parafialne konto bankowe kościoła

stat4u