ASPEKTY

XXVIII Niedziela Zwykła

1.    Nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 16.30 , dla wszystkich po Mszy św. wieczornej a w niedziele o  godz.18.30.
2.    Jutro 16.10.2017  XXXIX rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Pod-czas Mszy św. i różańca modlimy się o wierność dziedzictwu, które przekazał nam św. Jan Paweł II oraz o obfite łaski za jego wstawiennictwem.
3.    Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Rejonu Zielonogórskiego zaprasza na Róża-niec I Mszę św. w int wszystkich pracowników oświaty we wtorek 17.10.  godz. 18.00 do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela
4.    W środę św. Łukasza Ewangelisty patrona Służby Zdrowia. Pamiętajmy w modlitwie o pracownikach Służby Zdrowia.
5.    W czwartek rocznica męczeńskiej  śmierci bł. Jerzego Popiełuszkę. Dziękujemy Bogu za kapłana, który przypomniał nam, że wolność jest w nas.
6.    Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, zaprasza na spotkanie formacyjne po nabożeństwie ró-żańcowym w piątek 20.10 w salce na plebanii.
7.    W sobotę do kapl. MBRokitniańskiej po nabożeństwie różańcowym zapraszamy na AKATYST do Matki Bożej.
8.    W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny.
9.    Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Niech pamięć modlitewna za zmarłych, bę-dzie wyrazem naszej miłości i wdzięczności. Można składać wypominki do puszki w pre-zbiterium.
10.    Zapraszamy na pielgrzymkę samolotową, do kolebki chrześcijaństwa na Kaukaz : do Gru-zji, Armenii i Azerbejdżanu. Pielgrzymka od 4.06. – 15.06. Więcej informacji w zakrystii.
11.    Ponieważ zaobserwowaliśmy przypadki przyjmowania komunii św.  przez dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do I Komunii św. Bardzo prosimy rodziców by w czasie udzielania komunii św. dzieci klas III i młodsze podchodzące do ołtarza z rodzicami lub bez,trzymały palec na ustach.
12.    Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny” , „Mały Gość Niedzielny”
13.    Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę i wszystkim wspierającym konto
     parafialne. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj ogólnopolska zbiórka do puszek dla poszkodo-wanych trzęsieniem ziemi w Meksyku. W zakrystii możliwość nabycia cegiełki o  nomina-łach 10, 20, 50, 100 i 200 zł na odbudowę katedry. Bóg zapłać.

XXVII niedziela zwykła

1.    Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie dla dzieci o godz. 16.30 w poniedziałki , środy i piątki, dla wszystkich po Mszy św. wieczornej a w niedziele o godz. 18.30.
2.    W sobotę Dzień Edukacji Narodowej. Modlimy się w int. nauczycieli, wychowawców katechetów i wszystkich pracowników oświaty.
3.    Uczniowie klas siódmych i klas drugich szkoły gimnazjalnej, którzy chcą przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, mogą z zakrystii odebrać deklaracje. Wypełnione, należy przynieść na spotkanie 17.października po Mszy św. wieczornej.
4.    Ukończony został remont kapl. MBRokitniańskiej. Od jutra Msze św. poranne odprawiane będą w kaplicy.
5.    Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny” .W tygodniku „Niedziela” kieszonkowy min informator o nowennie pompejańskiej.
6.    Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę i wszystkim wspierającym konto parafialne oraz za  dary na parafialne konto bankowe. W zakrystii możliwość nabycia cegiełki o  nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł na odbudowę katedry
7.    Dzisiaj Dzień Papieski, ogólnopolska zbiórka do puszek na fundusz stypendialny Dzieła Nowego Tysiąclecia. W przyszłą  niedzielę zbiórka do puszek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku.
8.    Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Niech pamięć modlitewna za zmarłych, bę-dzie wyrazem naszej miłości i wdzięczności. Można składać wypominki do puszki w prezbiterium.

XXVI niedziela zwykła

1.     Dziś I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Adoracji pomiędzy nabożeństwami, a także popołudniu po Mszy św. od godz. 15.00 do godz. 18.45. Adoracja prowadzona przez grupy parafialne:
    od godz. 15.00 – 16.00 – Odnowa w Duchu Świętym
    ( Koronka do Miłosierdzia Bożego);
    godz. 16.00-17.00 – Przyjaciele Paradyża ;
    godz. 17.00-18.00 – Żywy Różaniec.
    godz. 18.00 – 19.00- Koło Przyjaciół Radia Maryja
2.    W tygodniu I czwartek i piątek i sobota m-ca. Okazja do spowiedzi od godz. 6.30 – 7.30 i od 17.00 – 18.00. Odwiedziny chorych w sobotę od godz. 8.30.
3.    Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie dla dzieci o godz. 16.30 w poniedziałki , środy i piątki, dla wszystkich po Mszy św. wieczornej a w niedziele o godz. 18.30.
4.    Dzisiaj w naszej parafii prowadzimy zbiórkę podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Przy wejściu do kościoła dyżurującym osobą, prosimy o złożenie swojego podpisu i podanie nr Pesel.
5.    Do wspólnej modlitwy w intencji polonii z Zielonej Góry zapraszają Siostry Misjonarki Chrystusa Króla w poniedziałek Msza św. i nabożeństwo z adoracją Najśw. Sakramentu.
6.    W czwartek spotkanie Przyjaciół Paradyża po nabożeństwie wieczornym.
7.    W piątek zapraszamy na modlitewne przygotowanie do Diecezjalnego Synodu. Nabo-żeństwo po Mszy św. poprowadzi grupa dla Intronizacji NSPJ i Grupa Kościoła Do-mowego.
8.    W sobotę J.E. ks. Bp. Adam Dyczkowski na Mszy św. o godz. 18.00, udzieli Sakra-mentu Bierzmowania naszej młodzieży. Nabożeństwo różańcowe w tym dniu odpra-wione zostanie o godz. 17.00. Prosimy nie zajmować dwóch środkowych rzędów ła-wek.
9.    W sobotę 7 października (wigilia Dnia Papieskiego), o godz. 20.00 czuwanie przy po-mniku św. Jana Pawła II prowadzone przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - różaniec i apel jasnogórski. To jest dzień, w którym jest także pielgrzymka do Rokitna na diecezjalne obchody 100 rocznicy objawień fatimskich i różaniec do granic. Wszystkich  zapraszamy do włączenia się modlitewnego w tym szczególnym dniu.
10.    W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Będzie też można swoją ofiarą do puszki, wesprzeć to wielkie dzieło.
11.    Uczniowie klas siódmych i klas drugich szkoły gimnazjalnej, którzy chcą przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, mogą z zakrystii odebrać deklaracje. Wy-pełnione, należy przynieść na spotkanie 17.października po Mszy św. wieczornej.
12.    Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny”.
13.    Od jutra ze względu na remont kapl. MBRokitniańskiej wszystkie Msze św., poranne odprawiane będą w kościele.
14.    Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę oraz za  dary na parafialne konto bankowe. W zakrystii możliwość nabycia cegiełki o  nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł na odbudowę katedry.

XXV niedziela zwykła

1.    Nabożeństwa różańcowe rozpoczynające się od przyszłej niedzieli,
    w dni powszednie  po Mszy św. wieczornej a w niedziele o godz. 18.30.
2.    Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu  Bierzmowania(grupa ks. Aleksandra) w sobotę 30.09. o godz.11.30 w kościele. Sakrament bierzmowania udzie-lony zostanie 07.10. o godz. 18.00 z rąk J.E. ks. bpa Adama Dyczkowskiego
3.    Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w sobotę po Mszy św. wieczornej
4.    Krąg Biblijny zaprasza na spotkanie w Sali na plebanii w środę po wieczornym Nabożeń-stwie.
5.    Oaza Dzieci Bożych spotyka się w sobotę o godz. 9.30
6.    Rozpoczynamy przygotowanie dzieci z kas III do I Komunii św. Panie Katechetki w szko-łach rozdają deklaracje, które należy złożyć na pierwszym spotkaniu dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę 01.10.2017 po Mszy świętej o godz. 14.00. W czasie tej Eucharystii poświęcimy różance. Prosimy, by rodzice dzieci uczęszczających na katechezę w szkołach poza parafią, a chcące przystąpić do I Komunii św. w naszej świątyni, pobrali deklaracje, które są w zakrystii.
7.    W przyszłą niedzielę tj. 01.10.2017 na terenie naszej parafii za zgodą i aprobatą Episkopatu Polski, w tym również Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego przeprowadzona zo-stanie zbiórka podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Jest to kolejna próba ograniczenia procederu aborcji w polskich szpitalach. Wyjątkowość tego projektu zakłada zmianę dotychczasowego brzmienia ustawy o uchyleniu zapisu dającego możliwość doko-nania tzw. aborcji eugenicznej czyli w przypadku prawdopodobieństwa upośledzenia pło-du lub jego nieuleczalnej choroby. Pozostaje natomiast w mocy zapis o zagrożeniu życia matki oraz ciąży w wyniku czynu zabronionego. Projekt nie zakłada karania kobiet za czyn aborcyjny. Aby podpisać się pod projektem ustawy należy byś osobą pełnoletnią oraz wy-kazać się nr PESEL

stat4u