ASPEKTY

XXIII niedziela zwykła

 1.  W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież szkolną i wychowawców.
 2. W przyszłą niedzielę pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę.
 3. Apostolat dla Intronizacji NSPJ zaprasza na spotkanie w salce katechetycznej w poniedzia-łek(jutro) 11.09. po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy słowami samego Pana Jezusa: „Ko-chajcie to serce, które jest tak mało kochane. Ożywcie nabożeństwo do Mojego Najświęt-szego Serca. Wszyscy, którzy praktykują to nabożeństwo otrzymają uświęcające łaski nie tylko dla siebie lecz również dla wszystkich swych domowników”
 4. Spotkanie Kręgu Biblijnego w salce na plebanii w środę po Mszy św. wieczornej
 5. W czwartek Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust parafialny na Winni-cach.
 6. W piątek MBBolesnej , odpust parafialny w Płotach.
 7. Spotkanie Oazy Młodzieżowej w piątek po Mszy św. wieczornej
 8. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania(grupa ks. Aleksandra) w sobotę 16.09. o godz.11.30 w kościele
 9. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 10.00
 10. Serdecznie zapraszamy na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w sobotę po Mszy św. wieczornej do Sali pod kościołem. Zapewniamy opiekę nad dziećmi
 11. W sobotę 16.09. Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych męczen-ników Polski w Międzyrzeczu
 12. Oazę Dzieci Bożych zapraszamy na spotkanie w  sobotę o godz. 9.30 w salce na plebanii.
 13. Apostolstwo Trzeźwości zaprasza na comiesięczną Mszę św. do kapl. MBRokitnianskiej w przyszłą niedzielę o godz. 11.00. Modlić się będziemy w int. Narodowego Kongresu Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialności Rodziny, Kościoła, Samorządu i Państwa. Kongres odbędzie się w dniach 21 – 24.09 pod patrona-tem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 14. Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny” .
 15. Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę na potrzeby naszej parafii oraz za dary na parafialne konto bankowe. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na KUL i Instytut Filozoficzno - Teologiczny. W zakrystii możliwość nabycia cegiełki o  nomina-łach 10, 20, 50, 100 i 200 zł na odbudowę katedry.
 16. 21. 09. o godz. 17.00 w naszy kościele uroczyste powitanie figury MBFatimskiej peregrynującej po całym świecie.

XXII niedziela zwykła

1.    Dziś I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Adoracji pomiędzy nabożeństwami, a także popołudniu po Mszy św. od godz. 15.00 do godz. 18.45. Adoracja prowadzona przez grupy parafialne:
    od godz. 15.00 – 16.00 – Odnowa w Duchu Świętym
    ( Koronka do Miłosierdzia Bożego);
    godz. 16.00-17.00 – Przyjaciele Paradyża ;
    godz. 17.00-18.00 – Żywy Różaniec.
    godz. 18.00 – 19.00- Koło Przyjaciół Radia Maryja
2.    Jutro (w poniedziałek)  Msza św. w intencji i z udziałem dzieci i młodzieży inaugurująca nowy rok szkolny 2017/18 o godz. 8.00. Zapraszamy rodziców, wychowawców i nauczy-cieli i katechetów na wspólną modlitwę. O godz. 10.00 Msza św. inaugurująca Zespołu Szkół Katolickich.
3.    W środę spotkanie Kręgu Biblijnego po nabożeństwie wieczornym
4.    W tygodniu przypada I czwartek. Po nabożeństwie wieczornym spotkanie Przyjaciół Para-dyża.
5.    W piątek święto Narodzenia NMP.
6.    W piątek o godz. 17.00 spotkanie Oazy Młodzieżowej.
7.    Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę św. w sobotę na godz. 18.00 w int. Ojczy-zny, Ojca Świętego, Duchowieństwa, Radia Maryja ,Telewizji Trwam i wszystkich dzieł przy nich powstałych oraz pokoju na świecie. Po Mszy św. spotkanie w salo pod kościo-łem.
8.    Spotkanie z katechetami pracującymi w naszej parafii, w piątek po Mszy św. wieczornej na plebani.
9.    W sobotę rocznica poświęcenia kościoła katedralne w Gorzowie Wlkp.
10.    W sobotę o godz. 10.00 spotkanie Służby Liturgicznej (kandydaci, ministranci, lektorzy)z nowym opiekunem.
11.    Spotkanie kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania(grupa ks. Aleksandra) w sobotę 9.09. o godz.16.30 w kościele. Prosimy zabrać ze sobą indeks, własnoręcznie napi-sany życiorys wybranego patrona i świadectwo chrztu świętego, jeżeli Chrzest Święty udzielony został poza parafią pw. Ducha Świętego.
12.    Kurs Przedmałżeński rozpocznie się 18.09. o godz. 19.00 w sali pod kościołem i trwać bę-dzie do 27.09.2017.
13.    Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny” i „Mały Gość Niedzielny”
14.    Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę oraz za dary na parafialne konto bankowe kościoła

XX Niedziela Zwykła

 1. Trwa miesiąc sierpień. Czas łaski i abstynencji.
 2. W czwartek św. Batłomieja Apostoła – święto.
 3. W sobotę przypada uroczystość MBCzęstochowskiej. Odpust parafialny i Msza św.w kościele pw. MBCzęstochowskiej. U nas Msze św. o godz.6.30., 7.30., 9.00,. 16.30, 18.00
 4. Przypominamy, że codziennie Msze św. odprawiane są przed południem o godz. 6.30, 7.00, 7.30 i 18.00 z wyjątkiem uroczystości.
 5. Spowiedź św. codziennie od godz. 7.00 – 7.30 i od 17.30 – 18.00
 6. Dziś nowy numer tygodniki „ Niedziela”, „ Gość Niedzielny”.
 7. Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę. W zakrystii i w kancelarii możliwość nabycia cegiełki o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł na odbudowę katedry.

XVIII Niedziela Zwykla

 1. Dzisiejsza Niedziela jest I niedzielą miesiąca sierpnia, miesiąca trzeźwości. Księga abstynencji jest wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i czas na osobiste zamyślenie.Po Mszy św. o godz. 14.00 adoracja prowadzona przez grupy parafialne:15.00-16.00 – Odnowa w Duchu Świętym (o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego)16.00-17.00 –Apostolstwo Trzeźwości17.00-18.00 – Żywy Różaniec18.00-18.50 –Przyjaciele Paradyża
 2. Dzisiaj święto Przemienienia Pańskiego
 3. W tygodniu wspominamy we wtorek św. Dominika, w środę św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Patronkę Europy, w czwartek św. Wawrzyńca, w piątek św. Klarę.
 4. Gościmy w naszej Wspólnocie ks. Mariusza Wysakowskiego, który do 17.08. będzie posługiwał. Życzymy, by ten pobyt w pierwszych miesiącach posługiwania jako kapłan, był błogosławiony.
 5. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na Mszę św. w sobotę na godz. 18.00 w int. Ojczyzny, Ojca Świętego, Duchowieństwa, Radia Maryja Telewizji Trwam pokoju na świecie i pieszej pielgrzymki.
 6. Wyjazd autokarem 11.08 o godz. 22.00 z parkingu przy plebanii na powitanie pielgrzymki na Jasnej Górze.
 7. Przypominamy, że w czasie wakacji kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałki i piątki od godz. 8.30 –10.00 i od 16.00 – 17.00
 8. Spowiedź św. codziennie od godz. 7.00 – 7.30 i od 17.30 – 18.00
 9. Dziś nowy numer tygodników „ Niedziela” „Gość Niedzielny”
 10. Serdeczne Bóg zapłać za złożoną w dniu dzisiejszym ofiarę oraz za       dary na parafialne konto bankowe. W zakrystii i w kancelarii możliwość nabycia cegiełki o różnych nominałach na odbudowę katedry. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na KUL i Instytut Filozoficzno – Teologiczny w Zielonej Górze.

stat4u