Plan Pielgrzymki do kościołów w Zielonej Górze 2020

1.08.2020r.

Konkatedra św. Jadwigi, Msza Święta godz. 800

Otyń, Uwielbienie godz.1630

2.08.2020r. (biało- zielona)

parafia św. Józefa, Msza Święta godz. 2000 , Apel

3.08.2020r. (zielona)

parafia Brata Alberta, Msza Święta godz.1830, Apel

4.08.2020r. (czerwona)

Konkatedra św. Jadwigi, Msza Święta godz.1800, GÓRA- nabożeństwo pokutne

5.08.2020r. (fioletowo- czarna)

parafia św. Urbana, Msza Święta godz.1800, RAWICZ- koncert- uwielbienie

6.08.2020r. (biało- czerwona)

parafia Miłosierdzia Bożego, Msza Święta godz.1800, Apel

7.08.2020r. (czarno- fioletowa)

parafia św. Franciszka, Msza Święta godz.1800, KĘPNO- nabożeństwo pokutne

8.08.2020r. (biało- zielona)

Konkatedra św. Jadwigi, Msza Święta godz. 800

Otyń, uwielbienie godz.1630

9.08.2020r. (czerwona)

parafia Ducha Świętego, Msza Święta godz.1900, Apel

10.08.2020r. (biało- czerwona)

parafia Podwyższenia Krzyża, Msza Święta godz.1800 i Apel

11.08.2020r. (zielona)

parafia Najświętszego Zbawiciela, Msza Święta godz.1830 i Apel

12.08.2020r.

parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Msza Święta godz.1800, Apel

Modlitwa
za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

o ustanie epidemii koronawirusa

Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia - aż do ofiary z siebie.

Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Dlatego stajemy dziś przy tobie i prośmy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii.

Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.

Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświęceniem.

Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.

Zmarłym uproś łaskę nieba.

Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty – módl się za nami. Amen.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę na NewsLubuski.pl pokażemy na żywo główne uroczystości Triduum Paschalnego z parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze. Zapraszamy również na msze w niedziele i poniedziałek.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę na NewsLubuski.pl pokażemy na żywo główne uroczystości Triduum Paschalnego z parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze. Zapraszamy również na msze w niedziele i poniedziałek.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę na NewsLubuski.pl pokażemy na żywo główne uroczystości Triduum Paschalnego z parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze. Zapraszamy również na msze w niedziele i poniedziałek.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę na NewsLubuski.pl pokażemy na żywo główne uroczystości Triduum Paschalnego z parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze. Zapraszamy również na msze w niedziele i poniedziałek.

stat4u