ASPEKTY

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście

27.01 we wtorek z racji obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście o godz. 18.00 zapalimy w oknie naszych domów świecę na znak solidarności z ofiarami Holokaustu i modlitewnej o nich pamięci.

Wizyta Duszpasterska KOLĘDA

Odwiedziny duszpasterskie rodzin – kolęda. Rozpoczynamy od godz.15.30. Odwiedziny duszpasterza poprzedzi ministrant. Dzisiaj :25.01.2015 ul. Cyryla i Metodego 3 i 5 i ul. Zawadzkiego „Zośki” od nr 1-23 nieparzyste, 26.01.2015 ul. Zawadzkiego „Zośki” 25 -63 nieparzyst27. 01.2015 ul. Zawadzkiego „Zośki” 65 - 91 nieparzyste, ul. Godlewskiego ABC28.01.2015 ul. Zachodnia 1- 5529.01. 2015 ul. Zachodnia 57, 59 i parzyste, ul. Pionierów 12-30 i ul. Unii Europejskiej30.01.2015 ul. Pionierów 2 -10 parzyste i 1-11 nieparzyste, ul. Łużycka oraz kolęda uzupełniająca.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i cały rok 2015. Na zakończenia 24.01.2015 0 godz. 18.30, pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego odprawione zostanie nabożeństwo z udziałem wszystkich wspólnot religijnych Zielonej Góry. Zapraszamy wszystkich do udziału w tych obchodach.

XXIX rocznica śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty

W czwartek XXIX rocznica śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty centralne uroczystości w Katedrze w Gorzowie Wlkp. o godz. 11.00. Zapraszamy do udziału w obchodach. Modlitwa o Beatyfikację Biskupa Gorzowskiego Wilhelma Pluty. Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar dla Diecezji Gorzowskiej w osobie Sługi Twojego Biskupa Wilhelma Pluty, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi dobrego Pasterza ludzi - Jezusa Chrystusa, i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. Dziękujemy Ci za jego ujmującą miłość do Duchowieństwa i Wiernych oraz ojcowskie nauki. Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo, aby polskie rodziny wiernie naśladowały Rodzinę Nazaretańską i były Bogiem silne, a Polska, którą tak umiłował, była ziemią dobrych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych. Za jego łaskawym wstawiennictwem użycz mi łaski..., o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...

XX ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH

Za kilka dni przypada dwudziesta rocznica święceń biskupich bp. Stefana Regmunta, których udzielił 6 stycznia 1995 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie św. Jan Paweł II. Niech ten dzień będzie okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za posługę pasterza naszej diecezji oraz do modlitwy w jego intencji.

Dziękczynienie za kończący się rok

W środę św. Sylwestra papieża. Po Mszy Świętej wieczornej nabożeństwo na zakończenie Starego Roku 2014. W czwartek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. I dzień Nowego Roku 2015, Światowy Dzień Pokoju. Msze Święte tak jak w niedzielę.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

Drodzy Diecezjanie! W świętą Noc Bożego Narodzenia prawdziwie Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas (J 1,14). Jezus Chrystus przyszedł do nas, abyśmy przez wiarę stawali się synami i córkami Boga Ojca, a dla siebie braćmi i siostrami. Na radosne Święta Narodzenia Pańskiego i Nowego 2015 Roku życzymy radości i pokoju, które przynosi nasz Zbawiciel; nadziei nadprzyrodzonej, która nie zawodzi, bo z Boga wzięta i do Boga prowadzi; mocy zwycięskiej nad wszelkimi formami zniechęcenia oraz wiele sił duchowych i zdrowia, tak koniecznych do realizacji trudnych zadań w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym, które podejmujemy dla dobra Kościoła Świętego i Ojczyzny naszej. Pozostając w łączności duchowej i w klimacie modlitwy, Drogim Diecezjanom błogosławią Pasterze Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej +Stefan Regmunt Biskup Diecezjalny +Tadeusz Lityński Biskup Pomocniczy +Adam Dyczkowski Biskup Senior +Paweł Socha Biskup Senior Boże Narodzenie 2014 r.