ASPEKTY

Komunikat

Komunikat o mianowaniu Biskupa Tadeusza Lityńskiego

Biskupem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Umiłowani Diecezjanie!

28 kwietnia br.złożyłem na ręce Ojca Świętego Franciszka prośbę o zwolnienie mnie z urzędu Biskupa Diecezjalnego. Powodem prośby był stan mojego zdrowia, domagający się podjęcia natychmiastowego leczenia. W duchu odpowiedzialności za Kościół prosiłem Ojca Świętego, aby moje obowiązki mógł przejąć ktoś, kto w pełni zrealizuje aktualne potrzeby związane z życiem i działalnością lokalnego Kościoła.

Ojciec Święty przychylił się do mojej prośby, zapewniając o modlitwie i błogosławieństwie. Zaznaczył jednocześnie, że pragnie, abym pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania mojego następcy.

Czytaj więcej...

Wskazujcie drogi Boże pielgrzymstwu polskiemu

Plakat CzęstochowaSiostry Misjonarki oraz Księża Chrystusowcy zapraszają na XXX Jasnogórską Noc Czuwania u stóp Królowej, aby modlić się za naszych Rodaków za granicą i wszystkie rodziny doświadczone rozłąką emigracyjną. Czuwanie odbędzie się 16/17 października (z piątku na sobotę). Z Zielonej Góry wyjazd odbędzie się w piątek (16 X) o godzinie 12.00, powrót przewidziany jest w godzinach przedpołudniowych w sobotę. Koszt 100zł. Zapisy do 10 października. Kontakt bezpośrednio u Sióstr lub telefonicznie (68) 454 23 72.

Dziękujemy Bogu za dar powołania ks. bpa Tadeusza Lityńskiego

28 kwietnia 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Tadeusza Lityńskiego, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cemeriniano. Święcenia biskupie odbyły się w katedrze gorzowskiej dnia 16 czerwca 2012 r. Uczyńmy ten dzień modlitwą dziękczynienia.

Droga modlitwy

Diecezjalna Pielgrzymka Powołaniowa do Rokitna odbywa się po raz jedenasty. Najdłużej pątnicy wędrują z Zielonej Góry. W tym roku wyruszyli 5 czerwca i do Rokitna dotrą w niedzielę.Z roku na rok przybywa miejscowości z których wyruszają pątnicy. Pielgrzymi wyruszyli m.in. z Bytomia Odrzańskiego, Gorzowa Wlkp., Kożuchowa, Ośna Lubuskiego, Sulęcina, Świdnicy, Zbąszynka. Wszyscy spotkają się w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu skąd wyruszą na ostatni etap.

Uroczystości Odpustowe

W sobotę w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego o godz. 17.30 rozpoczniemy czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego „Akatystem” w wykonaniu naszego chóru parafialnego „Con Spirito”. Msza św. której przewodniczyć będzie dziekan naszego dekanatu ks. Zygmunt Zimnawoda, rozpocznie się o godz. 18.30 z udziałem zaproszonych księży dekanatu Zielona Góra – Ducha Świętego. W przyszłą niedzielę 24.05.2015 sumę odpustową w uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godz. 12.00, celebrować będzie i wygłosi Słowo Boże ks. Zbigniew Cieszkowski, dyr. Centrum Duchowości Maryjnej w Rokitnie.

Proszę o modlitwę...

"Dziękuję też Ojcu Świętemu za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z pełnionego urzędu. Moją wdzięczność wyrażam również wobec rodziny diecezjalnej za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia." Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Stefana Regmunta

Czytaj więcej...

Uwierzyć na nowo

„Uwierzyć na nowo” katechezy neokatechumenalne dla dorosłych, młodzieży, dla małżeństw i samotnych, dla wierzących i wątpiących dla wszystkich…zapraszamy w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30. Jutro w poniedziałek pierwsza katecheza w kościele. Gościmy ks. Andrzeja Tabora, który będzie głosił katechezy w naszej parafii i życzymy, aby całej ekipie w szczególny sposób asystował nasz patron Duch Święty.

URODZINY PAPIEŻA SENIORA BENEDYKTA XVI

16 kwietnia br. papież senior Benedykt XVI obchodzi 88. urodziny. Joseph Ratzinger przyszedł na świat 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w Niemczech.Dzieciństwo i młodość spędza on w Traunstein nieopodal granicy austriackiej. Studiuje filozofię i teologię we Fryzyndze i Monachium. W 1951r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Podejmuje pracę naukową, zostaje wykładowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej na niemieckich uniwesytetach. W 1977 Paweł VI mianuje ks. J. Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. W 1981 Jan Paweł II powołuje go na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Od 30 listopada 2002 r. jest również dziekanem Kolegium Kardynałów Kurii Rzymskiej.19 kwietnia 2005 r. w czwartym głosowaniu drugiego dnia zgromadzenia kardynałów kard. J. Ratzinger zostaje wybrany 265. papieżem, przybierając imię Benedykt XVI. Inauguruje pontyfikat 24 kwietnia 2005 r.

stat4u