PRZEDSZKOLA:

Przedszkole nr 10 – ul. Monte Cassino 21 A, 65 – 561 Zielona Góra

Przedszkole nr 37 – ul. Węgierska 9, 65 – 941 Zielona Góra

Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” – ul. Zachodnia 61, 65 – 552 Zielona Góra

MiejskiePrzedszkole Nr 21, 65-610Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego5

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. Wyszyńskiego 17, 65 – 536 Zielona Góra

www.sp1.zgora.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Unii Europejskiej – ul. Francuska 25a, 65 – 001 Zielona Góra

www.ek.zgora.pl

GIMNAZJA:

Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka – ul. św. Cyryla i Metodego 9, 65 -533 Zielona Góra

www.gimnazjumnr2.pl

 

Gimnazjum nr 7 im. UNICEF – ul. Zachodnia 63, 65 – 552 Zielona Góra

www.gimnazjum7.zgora.pl

 

Gimnazjum nr 9 – im. Unii Europejskiej , ul. Francuska 25a, 65 -001 Zielona Góra

www.ek.zgora.pl

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

II Liceum Ogólnokształcące – im. Unii Europejskiej , ul. Francuska 25a, 65 – 001 Zielona Góra

www.ek.zgora.pl

 

Zespół Szkół Katolickich - im. św. Stanisława Kostki, ul. św. Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra

www.katolik.zgora.pl

stat4u