SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII

W myśl ogólnych przepisów diecezjalnych, przygotowanie do I Komunii, jak również przyjęcie tego sakramentu odbywa się w parafii miejsca zamieszkania.

Przygotowanie ogólne ma miejsce w ramach katechezy w szkole, do której dziecko uczęszcza. Odpowiednie zaświadczenie o przygotowaniu dziecka należy przedstawić w kancelarii parafialnej w odpowiednim czasie.

Dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej, zobowiązane są do uczestnictwa w spotkaniach w parafii, jak również do uczestnictwa w Eucharystii w każdą niedzielę o godz. 14:00 oraz nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, majowe)

Rodzice bądź opiekunowie dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej, zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach w parafii (informacje o spotkaniach podawane są w ogłoszeniach parafialnych), jak również do uczestnictwa razem z dziećmi w Eucharystii w każdą niedzielę o godz. 14:00

Jeżeli dziecko odbyło odpowiednie przygotowanie i pragnie przystąpić do I Komunii poza parafią w której mieszka, należy przedstawić w odpowiednim czasie w kancelarii parafialnej pozwolenie z parafii miejsca zamieszkania.


stat4u