SAKRAMENT CHRZTU

W przypadku zgłoszenia dziecka do chrztu, niezbędne są:

  • Akt urodzenia dziecka

  • W przypadku zamieszkania poza terenem parafii, pozwolenie z parafii miejsca zamieszkania

  • Dowody osobiste rodziców

  • Informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego przez rodziców (data) - w innych przypadkach decyzja o możliwości udzielenia sakramentu zostaje podjęta na podstawie rozmowy duszpasterskiej w kancelarii

  • Data urodzenia rodziców oraz rodziców chrzestnych

  • Adres miejsca zamieszkania rodziców oraz rodziców chrzestnych

  • Jeżeli rodzice chrzestni mieszkają poza parafią, oświadczenie z parafii miejsca zamieszkania o dopuszczeniu do godności chrzestnego (chrzestnej)

 

Zasadniczo sakramentu chrztu udzielamy w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Eucharystii o godzinie 12:00.

Wymagane kursy dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w każdą sobotę przed drugą niedzielą miesiąca o godzinie 16:00


CHRZEST DZIECI
WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE

 

stat4u