CHORZY

Odwiedziny chorych w parafii:

  • w każdą sobotę po pierwszym piątku miesiąca

- rozpoczynamy od godz. 8:30

- chorych można zgłaszać w zakrystii, kancelarii parafialnej bądź telefonicznie

  • przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz przy innych okazjach

- chorych można zgłaszać każdorazowo w zakrystii, kancelarii parafialnej bądź telefonicznie

  • w niebezpieczeństwie

- na wezwanie osobiste bądź telefoniczne o każdej porze

 


Cierpienia i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. Odczuwają to także chrześcijanie, jednak światło wiary pomaga im przeniknąć głębiej tajemnicę cierpienia i samo cierpienie mężniej znosie. Nie tylko bowiem w oparciu o słowa Chrystusa rozumieją znaczenie i wartość choroby dla własnego zbawienia i dla zbawienia świata, lecz także wiedzą, że gdy zachorują, Chrystus, który za swego życia na ziemi często nawiedzał i uzdrawiał chorych, okaże im swoją miłość.

SAKRAMENTY CHORYCH
WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE

stat4u