Informacja o projekcie

PASEK2

Projekt Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE energii

zrealizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

PRIORYTET III.Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska naturalnego

DZIAŁANIE 3.2.Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

  • Wartość projektu: 3 381 437,09 zł
  • Udział Unii Europejskiej: 2 874 220,00 zł
  • Okres rzeczowej realizacji: 15.03.2010– 30.11.2012
  • Finansowe zakończenie projektu: 31.01.2013

 

Fundusze Europejskie… dla rozwoju lubuskiego

stat4u