Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PASEK2

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 4.845.000 euro na: termomodernizacja budynku Kościoła oraz domu parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE.

Status: rozstrzygnięty

Nr UZP: 298520-2011


Pobierz: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

stat4u