Wybór inspektora nadzoru

 

PASEK2

dot. 1/1/2011

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym nr 1/1/2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegow ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Św. w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego  na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 


Usługi w Budownictwie Leszek Dyl
Ul. Warszawska 151 a
66-400 Gorzów Wlkp.
 

 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia wszystkie wymaganie określone w zapytaniu ofertowym nr 1/1/2011 z dnia 25.01.2011


stat4u