Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 

PASEK2

 

W dniu 29.12.2010 Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja obiektów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE

 

Projektwspółfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

PRIORYTET           III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska naturalnego

DZIAŁANIE             3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

stat4u