MODLITEWNE GRUPY PARAFIALNE

Od 31 lat w naszej parafii są różne grupy parafialne. Ludzie się zmieniają, a wspólnoty trwają. Znajomości zawarte w nich trwają przez lata, a nawet aż do śmierci. Wspólnota to grupa ludzi, których łączy cel, do którego zmierzają. W tym wypadku zbawienie siebie i drugiego człowieka. O każdej grupie słów kilka – może nie jesteś w żadnej – warto to zmienić. Przyjdź na spotkanie grupy, która jest najbliższa Twemu sercu.

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA – opiekunem jest ks. Jerzy, a spotkanie formacyjne odbywa się w 2 sobotę miesiąca.

WSPÓLNOTA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA – modlą się o dzieło powołań. Spotkania w 1 poniedziałek po Mszy św. w salce pod kościołem. Opiekunem jest ks. Jerzy.

PIELGRZYMKA POWOŁANIOWA – każdego roku w czerwcu wyruszają do Rokitna. Przewodnik ks. Jerzy.

WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW – spotkanie formacyjne w 1 piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Opiekunem jest ks. Eugeniusz.

SPOTKANIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – opiekunem jest ks. Aleksander. W 1 niedzielę miesiąca jest zmiana tajemnic i spotkanie formacyjne.

WSPÓLNOTA „PUSTYNIA W MIEŚCIE” – w każdy 2 czwartek miesiąca w naszym kościele są wieczorne adoracje w intencjach naszego miasta – opiekunem ks. Przemysław.

WSPÓLNOTA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM - każdy wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Ostatni  Piątek miesiąca spotkania diakoni modlitewnej omadlającej areszt oraz sprawy wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. W trzeci piątek spotkania grupy pastoralnej. Opiekun ks. Jerzy.

OAZA DZIECI BOŻYCH odpowiedzialna jest pani Regina Śmiejczak, spotkania są w soboty o 10.00 w salkach na plebanii. Modlą się, spacerują, mają zabawy integracyjne. Opiekun ks. Przemysław.

OAZA MŁODZIEŻOWA – odpowiedzialne są Basia Wijatkowska i Basia Szuszkiewicz. Formacja jest na różnych etapach wzrostu duchowego i oazowego. Spotkania są w salkach na plebanii w piątki o 19.00. Opiekun ks. Aleksander.

KRĘGI DOMOWEGO KOŚCIOŁA – formacja roczna małżonków. Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA – spotkania mają w sobotę w kościele. Kandydaci o 10.00, ministranci o 10.30 zaś lektorzy o 11.00. Prezesem jest Mateusz Kowalik. Opiekun ks. Przemysław.

APOSTOLAT TRZEŹWOŚCI – w 3 niedzielę o 11.00 mają Mszę św. w kaplicy i potem spotkanie. Troszczą się o trzeźwość parafian zmagających się z uzależnieniem. Opiekun ks. Eugeniusz.

WSPÓLNOTA CICHYCH PRACOWNIKÓW KRZYŻA - pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej. Opiekun ks. Jerzy.

WSPÓLNOTA „WIARA I ŚWIATŁO” opiekunem jest ks. Aleksander. Spotkania odbywają się w 2 niedzielę miesiąca. Msza święta o 14.00, a potem spotkanie formacyjno – organizacyjne przy herbacie, na którym dzielą się tym, co było i tym, co trzeba zrobić w przyszłości.

GRUPA DZIECI KOMUNIJNYCH – to wspólnota złożona z dzieci i ich rodziców, żeby jak najlepiej przygotować się na przyjęcie Pana Jezusa. Opiekun ks. Przemysław.

BIERZMOWANI – w tym roku klasy III gimnazjum formuje ks. Przemysław, II gimnazjum ks. Aleksander. Księżom pomagają animatorzy. Spotkania odbywają się w grupach domowych a katechezy są dla bierzmowanych i ich rodziców.

DZIECIĘCA SCHOLA PARAFIALNA – spotkania odbywają się w soboty o 13.00, żeby upiększyć swoim śpiewem Mszę św. o 14.00. Prowadzą państwo Kamińscy a opiekunem jest ks. Przemysław.

MŁODZIEŻOWA SCHOLA PARAFIALNA – spotkania są w czwartek o 19.00 prowadzą ją Gosia i Paweł. Przygotowują się, aby służyć na Mszy św. o 10.00. Opiekun - ks. Aleksander.

CHÓR PARAFIALNY- próby mają w środy o 19.00, prowadzą: pani Krysia Rau i pani Małgorzata Mataczyńska. Opiekun ks. Proboszcz.

WSPÓLNOTA PIELGRZYMKOWA – z naszej parafii w terminie 02- 12.08 wyrusza grupa Czerwona – opiekunem grupy od tego roku jest ks. Przemysław. Odbywają się okazjonalne spotkania popielgrzymkowe.

KOŁO BIBLIJNE – spotkania odbywają się w poniedziałki po Mszy św. (poza 1 poniedziałkiem miesiąca) w salce pod kościołem. Opiekun ks.Jerzy.

DA DUCHA ŚWIĘTEGO - jest wspólnotą zrzeszającą studentów, profesorów oraz ludzi młodych duchem. Cotygodniowy cykl spotkań rozpoczyna się niedzielną adoracją w kaplicy Matki Bożej Rokitniańskiej (z możliwością spowiedzi św.)

STOWARZYSZENIE „PRO CULTURA ET MUSICA” IM. EDYTY STEIN – szczegóły w gazetce.

STOWARZYSZENIE „SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE” – jest to formacja osobista i małżeńska w duchu dialogu. Prowadzą rekolekcje „Dialogi małżeńskie” i „Wieczory dla narzeczonych”. www.spotkaniamalenskie.pl

SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA DLA POLONII ZARANICZNEJ – obecnie wśród nas są: s. Barbara, s. Agnieszka, s. Anna. Siostry organizują raz w miesiącu – sobota spotkania jednodniowe dla dziewcząt z gimnazjum i szkół średnich. Więcej w gazetce.

ODWIEDZINY CHORYCH odbywają się w sobotę po 1 piątku miesiąca.

stat4u