INNE POSŁUGI - POGRZEBY

W przypadku pogrzebu należy przedstawić w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

  • Zaświadczenie z zakładu pogrzebowego dotyczące miejsca i czasu pogrzebu

  • W przypadku, gdy osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii, zgodę z parafii ostatniego miejsca zamieszkania

Msza św. pogrzebowa jest odprawiana zawsze o godzinie 8:00 w dniu pogrzebu.


W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia. Muszą oni przejść oczyszczenie duszy, aby mogli być przyjęci do grona świętych i wybranych w niebie, w ciele zaś będą oczekiwać błogosławionej nadziei przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania umarłych. Dlatego Kościół składa za zmarłych eucharystyczną ofiarę, pamiątkę Chrystusa, i modli się za nich. W ten sposób dzięki łączności wszystkich członków Chrystusa to, co zmarłym przynosi duchową pomoc, pozostałym daje pociechę płynącą z nadziei.

OBRZĘDY POGRZEBU
WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE

stat4u