Z historii parafii p.w. Ducha Świętego

„W imię Trójcy przenajświętszej, w imię naszej Najlepszej Matki Maryi rozpoczynam kronikę. 

  W Zielonej Górze istnieją cztery parafie: Św. Jadwigi, Najświętszego Zbawiciela, Narodzenia N. M. P. na Winnicy i Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Jędrzychowie. Z nich największa jest parafia Św. Jadwigi. 

Teren pod budowę

   Przez wiele lat mieszkańcy Zielonej Góry zabiegali u władz państwowych o udzielenie pozwolenia na budowę kościołów. Przez wiele lat bez skutku. Nie stracili nadziei i modlili się.
   W roku 1980 działalność całego społeczeństwa polskiego doprowadziła do ważnych zmian społecznych. W wyniku tych zmian powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy„ Solidarność „. Związek ten upomniał się o należne prawa ludu pracującego miast i wsi. Jednym z osiągnięć tego związku – doprowadzenie do wydania pozwoleń na budowę kościołów w całym kraju.
   W Zielonej Górze pozwolenie otrzymały dwie parafie: Narodzenia NMP i parafia św. Jadwigi.” Tak rozpoczyna się historia budowania parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego spisana przez księdza kan. Grzegorza Grzybka, pierwszego Proboszcza. 5 lipca 1981 roku ksiądz Grzegorz Grzybek stanął w szczerym polu, nieopodal miejsca, gdzie dziś zbiegają się ulice: ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Łużycka, a już po kilku miesiącach to miejsce stało się ogniskiem życia nowej parafii. W listopadzie 1981 roku ks. Biskup Ordynariusz Wilhelm Pluta podjął decyzję o postawieniu na zapleczu budowy kościoła tymczasowej kaplicy. Kaplica została otwarta i poświęcona przez ks. Biskupa przed Pasterką tego samego roku. Tę pierwszą mszę w Kaplicy - Pasterkę celebrowali ks. Biskup Wilhelm Pluta, ks. Prałat Mieczysław Marszalik, ks. Prałat Władysław Nowicki oraz ks. Kanonik Grzegorz Grzybek. Msza pasterska zgromadziła ogromną ilość wiernych. Kaplica była pełna, a przed Kaplicą stał tłum ludzi. Pasterce „towarzyszyły” samochody i kibitki milicyjne, bo 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan wojenny. Od Pasterki były w Kaplicy odprawiane msze święte w dni powszednie (730) oraz w niedziele i święta ( 1000, 1200).

   2 września 1984 roku poświęcono plebanię i kamień węgielny pod kościół pw. Ducha Świętego. Erygowanie parafii na mocy dekretu nastąpiło dnia 16.10.1984, i to pozwoliło wielkiej wspólnocie wiernych rozpocząć budowę świątyni latem następnego roku.
Kamień węgielny
Dekret str.1Dekret str.2

  20.08.1997 roku proboszczem parafii został mianowany ks. Andrzej Ignatowicz. Zwieńczeniem ogromnego zaangażowania parafian w budowę kościoła, było jego poświęcenie i Pasterka w 1999 roku, odprawiona w nowym, jeszcze niewykończonym wnętrzu. Ks. Bp Adam Dyczkowski, u progu Jubileuszu 2000 roku, modlił się wraz z wiernymi w surowej świątyni. W tym czasie zakończył się ten “widoczny”, zewnętrzny etap prac budowlanych. Przyszła kolej na wystrój wnętrza kościoła. To dzieło zrealizował i nadal kontynuuje ks. Proboszcz Andrzej Ignatowicz.
  Od 2002 roku w skrzydle Kościoła określanym w planach architektonicznych „szkółką parafialną” został ulokowany Instytut Filozoficzno - Teologiczny im. Świętej Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein ).
   W 2005 roku parafia zostaje wyróżniona przez ówczesną Prezydent Miasta Bożenę Ronowicz decyzją postawienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, ufundowanego przez mieszkańców Miasta oraz Miasto Zielona Góra. Komisji konkursowej wybierającej projekt pomnika przewodniczył ks. Proboszcz A. Ignatowicz. Dnia 15.10.2006 roku ku radości wszystkich został odsłonięty i poświęcony pomnik oraz trzy dzwony: "Iubilaeum 2000", "Modlitwa" i "Jan Paweł II" . Dnia 14.06.2007 zostaje zamontowana wieża kościelna z dzwonnicą zwieńczona stylizowanym jedenastometrowym krzyżem z pastorałem Jana Pawła II.

   Wraz z wznoszonymi murami świątyni budowała się wiara wspólnoty parafialnej. Każdy rok, to nowe wspólnoty i nowe natchnienia. Dnia 5.09.2009 rozpoczęliśmy Misje Święte poprowadzone przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, by przygotować serca na najważniejszą uroczystość w życiu Wspólnoty parafialnej. Na prośbę J.E. Bpa dr Stefana Regmunta dnia 20.09.2009 Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp przy współudziale J.E. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, J.E. Bpa Stefana Regmunta, J.E. Bpa Pawła Sochy, J.E. Bpa Adama Dyczkowskiego dokonał Uroczystego Poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Jubileusz 25 - lecia erygowania parafii był okazją do podziękowania za wsparcie modlitewne wszystkim wiernym, budowniczym, dobroczyńcom, darczyńcom za poświęcenie, ofiarność i determinację.
   1 września 2013 r. na teren Parafii Ducha Świętego, do budynku przy ul. Cyryla i Metodego został przeniesiony Zespół Szkół Katolickich im. Stanisława Kostki. W obrębie Zespołu rozpoczęła swoją działalność Katolicka Szkoła Podstawowa. Szkoła została otoczona Patronatem Ks. Bpa Stefana Regmunta, a organem prowadzącym został Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Dekret

stat4u