XXV niedziela zwykła

1.    Nabożeństwa różańcowe rozpoczynające się od przyszłej niedzieli,
    w dni powszednie  po Mszy św. wieczornej a w niedziele o godz. 18.30.
2.    Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu  Bierzmowania(grupa ks. Aleksandra) w sobotę 30.09. o godz.11.30 w kościele. Sakrament bierzmowania udzie-lony zostanie 07.10. o godz. 18.00 z rąk J.E. ks. bpa Adama Dyczkowskiego
3.    Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w sobotę po Mszy św. wieczornej
4.    Krąg Biblijny zaprasza na spotkanie w Sali na plebanii w środę po wieczornym Nabożeń-stwie.
5.    Oaza Dzieci Bożych spotyka się w sobotę o godz. 9.30
6.    Rozpoczynamy przygotowanie dzieci z kas III do I Komunii św. Panie Katechetki w szko-łach rozdają deklaracje, które należy złożyć na pierwszym spotkaniu dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych w niedzielę 01.10.2017 po Mszy świętej o godz. 14.00. W czasie tej Eucharystii poświęcimy różance. Prosimy, by rodzice dzieci uczęszczających na katechezę w szkołach poza parafią, a chcące przystąpić do I Komunii św. w naszej świątyni, pobrali deklaracje, które są w zakrystii.
7.    W przyszłą niedzielę tj. 01.10.2017 na terenie naszej parafii za zgodą i aprobatą Episkopatu Polski, w tym również Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego przeprowadzona zo-stanie zbiórka podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję”. Jest to kolejna próba ograniczenia procederu aborcji w polskich szpitalach. Wyjątkowość tego projektu zakłada zmianę dotychczasowego brzmienia ustawy o uchyleniu zapisu dającego możliwość doko-nania tzw. aborcji eugenicznej czyli w przypadku prawdopodobieństwa upośledzenia pło-du lub jego nieuleczalnej choroby. Pozostaje natomiast w mocy zapis o zagrożeniu życia matki oraz ciąży w wyniku czynu zabronionego. Projekt nie zakłada karania kobiet za czyn aborcyjny. Aby podpisać się pod projektem ustawy należy byś osobą pełnoletnią oraz wy-kazać się nr PESEL

stat4u